Gjykata sot vendos për ish-gjyqtaren Safete Tolaj

0

Gjykata Themelore e Ferizajt sot shpallë aktgjykimin ndaj të pandehurës S.T, e akuzuar për shkak të veprës penale keqpërdorim i pozitës dhe veprës penale marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare.

Po ashtu, sipas aktakuzës, do të shpallet edhe aktgjykimin kundër të pandehurit F.T i akuzuar për shkak të veprës penale ushtrimi i ndikimit, veprës penale falsifikimi i dokumenteve, si dhe të pandehuri G.Sh i akuzuar për shkak të veprës penale ushtrimi i ndikimit.

Seanca e shpalljes së aktgjykimit, është e hapur për publikun dhe nis në orën 14:00.

Sipas aktakuzës, e pandehura në Gjykatën Themelore në Pejë-Dega në Deçan, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për tjetrin përkatësisht për të pandehurin F.T. keqpërdori autoritetin zyrtar në atë mënyrë që, pasi ajo më 02.01.2017, e kishte caktuar paraburgimin për një të pandehur, derisa i pandehuri Fisnik Tolaj dhe G.Sh. ishin takuar dhe ky i fundit duke shfrytëzuar detyrën zyrtare tejkaloi kompetencat e tij dhe i dha shumën prej 1.900 euro të pandehurit Fisnik Tolaj për të ndikuar tek e pandehura Safete Tolaj e cila më pas më 10.01.2017 masën e paraburgimit e zëvendësoi me masën e dorëzanisë.

Gjithnjë sipas aktakuzës, e pandehura Tolaj deri më 13.01.2017 ka fshehur materialet arkivore të Gjykatës Themelore në Pejë dega në Deçan, ashtu që në shtëpinë e të njëjtës janë gjetur dosje origjinale të kësaj gjykate e të cilat e kishin vendin në arkivin e gjykatës.

Aktakuza po ashtu përshkruan se e akuzuara Safete Tolaj se deri më 13.01.2017 në gjykatën e lartcekur i ka mundësuar të pandehurit Fisnik Tolaj përpilimin e dokumenteve dhe shkresave zyrtare ashtu që, i pandehuri F.T. duke shfrytëzuar pozitën e të pandehurës dhe me dijeninë e saj përdor vulën dhe shkresat zyrtare në të cilat fut përmbajtje të rreme.

Safete Tolaj kishte dhënë dorëheqje nga pozita e gjyqtares ndërsa kjo dorëheqje ishte aprovuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës në nëntor të vitit të shkuar.

Share.

About Author