NDËRTESË PËR ZYRËN E PRESIDENCËS DHE KOMPLEKS QEVERITAR NË HAJVALI – PLANET E QEVERISË PËR INVESTIME

0

Qeveria e Kosovës ka paraparë që këtë vit të investojë 150 mijë euro në kompleksin e ri qeveritar në Hajvali.

Ndërsa, për ndërtimin e ndërtesës përcjellëse të AKI-së, do të investojë 600 mijë euro.

Qeveria me të hyra të ATK-së, do të investojë edhe 500 mijë euro në ndërtimin e ndërtesës për zyrën e Presidencës.

Kurse, për ndërtimin e objektit të ATK-Dogana në Prishtinë, nga të hyrat e ATK-së, është paraparë të investohen 800 mijë euro.

Krejt këto janë paraparë në ligjin e buxhetit, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës.

Në Kompleksin Rilindja, vlerësimi i kompleksit Rilindja dhe renovimi i anekseve B,C dhe D, është paraparë një investim prej 10,754 euro. Ndërsa, për renovimin e objekteve qeveritare është paraparë të investohen 400 mijë euro.

Në kuadër të investimeve nga niveli qendror, është paraparë një investim pre 160 mijë eurove në ndërtimin e objektit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, 250 mijë euro në ndërtimin e objektit të KPM-së dhe 50 mijë euro në ndërtimin e shkollës multietnike në Mitrovicë Veriore.

Share.

About Author