50 familje në nevojë të komunës së Skenderajt, po ndihmohen me materiale ndërtimore për rregullimin e shtëpive të tyre.

0
Projekti i nisur ditë me parë është afër përfundimit ku nga buxheti i komunës janë ndarë 66 mijë euro për ndërtimin e çative të shtëpive apo edhe defekteve të tjera të paraqitura.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, ka bërë vizita tek çdo shtëpi nevojtare dhe janë përzgjedhur ato familje të cilat e kanë pasur gjendjen ekonomike-financiare me të rënduar.
Bashkë për një mirëqenie me të mirë sociale!
Share.

About Author